четвъртък, октомври 5, 2023

Напредва работата по изготвянето на Морски пространствен план на България

Трябва да четете

Радан Кънев: Премиерът и цялата делегация на правителството бяха поставени между чука и наковалнята

Споразумението може би е едно доста добро начало, но в никакъв случай не е край на процеса на преговори - как ще...

Емил Дечев: Всеобщо одобрение на конституционните промени е абсолютна илюзия

Част от институциите, представили негативно становище, са институции, които ще бъдат засегнати тези промени, ако се случат – ще им бъдат ограничени...

Атанас Славов: Няма никаква „внезапност“ в проекта за промени в Конституцията

Няма никаква "внезапност" в проекта за промени в Конституцията, каза вчера по време на заседанието на конституционната комисия в Народното събрание министърът...

ЕП прие на първо четене законопроекта за свобода на европейските медии

Европейският парламент прие днес на първо четене законопроекта за свобода на медиите в ЕС. С 448 гласа "за", 102 "против" и 75...

Направен е анализ на повече от 500 документа и предварителни консултации с повече от 67 институции

Напредъкът по изготвянето на Морски пространствен план на Република България 2021 – 2035 г. (МППРБ) бешe представен на заседанието на Консултативния съвет по Морско пространствено планиране. То се проведе в МРРБ под председателството на  заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова.

Планът се разработва с европейско финансиране от Националния  център за териториално развитие, който е основен партньор на МРРБ.

Това е основен стратегически документ, върху който ще оформим посоката за използване на морското пространство по най-оптималния начин, като се съвместят човешките дейности с мерките за опазване на околната среда, с научно-изследователската работа, образователните аспекти и други, каза зам.-министър Деница Николова.

Тя подчерта, че МППРБ е дългосрочен визионерски документ, който ще търпи развитие.

„Много са трудностите не само при подготовката му, но ще има такива и във фазата на изпълнението, затова е важна синергията между всички  институции“, посочи Деница Николова.

Тя отбеляза, че досега България не е имала цялостно изследване на акваторията на Черно море, затова Морският пространствен план ще допринесе за вземането на стратегически управленски решения за оползотворяване на природните ресурси и намирането на баланс между  икономическите и инвестиционни интереси с мерките за опазването на околната среда.

Основните приоритети на плана са опазването на морските екосистеми, икономическото развитие, социалното подпомагане, трансграничното сътрудничеството, съхраняване на  културното наследство и околната среда, устройство на крайбрежието, морските пътища и корабоплаването, зоните за спорт и туризъм и др.

Морският пространствен план е и елемент от цялостното регионално планиране на национално ниво. Обвързан е с морската стратегия на страната и с Националната концепция за пространствено развитие и интегрираните териториални стратегии за развитие на Североизточен и Югоизточен район на страната.

Проф. Веселина Троева, изпълнителен-директор на Националния център за териториално развитие, представи работата по проекта.

До този момент е събрана и систематизирана огромна по обем информация. Направен е анализ на повече от 500 документа и предварителни консултации с повече от 67 институции. Извършено е функционално зониране на морското пространство с 20 тематични карти.  Обхванати са свлачищата по Черноморието, абразиите, ерозията, аквакултурите, биоразнообразието, туризма и културното наследство. Разработена е прогноза за социално-икономическото развитие по сектори. Готови са и четири прогнозни сценария и модели.  

От по-сложните задачи, които остава да бъдат изпълнени, е извършването на екологична оценка на проекта. Предстои също да се направят консултации със заинтересованите страни и да се проведат процедурите по трансгранично съгласуване.

Обществените обсъждания Морския пространствен план трябва да приключат до края на годината, а финалният му вариант да бъде представен на Европейската комисия до 30 март 2021 г.

Други новини

Последни новини

Радан Кънев: Премиерът и цялата делегация на правителството бяха поставени между чука и наковалнята

Споразумението може би е едно доста добро начало, но в никакъв случай не е край на процеса на преговори - как ще...

Емил Дечев: Всеобщо одобрение на конституционните промени е абсолютна илюзия

Част от институциите, представили негативно становище, са институции, които ще бъдат засегнати тези промени, ако се случат – ще им бъдат ограничени...

Атанас Славов: Няма никаква „внезапност“ в проекта за промени в Конституцията

Няма никаква "внезапност" в проекта за промени в Конституцията, каза вчера по време на заседанието на конституционната комисия в Народното събрание министърът...

ЕП прие на първо четене законопроекта за свобода на европейските медии

Европейският парламент прие днес на първо четене законопроекта за свобода на медиите в ЕС. С 448 гласа "за", 102 "против" и 75...

Делян Пеевски: Смятам, че протестите ще спрат

Смятам, че протестите ще спрат. Това заяви пред журналисти депутатът от парламентарната група на ДПС Делян Пеевски след края на срещата в...