събота, юли 13, 2024

Почти 7 хил. дка свлачищни райони са картирани и е извършено геодезическо заснемане на свлачищните дейности в тях

Трябва да четете

Доц. Наталия Киселова: Остава привкус за политизиране на Конституционния съд

"Остава привкус за политизиране на Конституционния съд, защото колективеният орган решава предимно политически проблеми, заяви доц. Наталия Киселова в ефира на БТВ.

Тагарев: В САЩ обсъдихме разполагането на ПВО и противокорабни ракети у нас

„Обсъждах в САЩ възможностите за разполагането на съюзнически противовъздушни и брегови противокорабни ракетни комплекси за усилване на отбранителните способности на България“. Това...

Нетаняху: Израел няма да спре офанзивата, докато не осъществи целите си за унищожаване на „Хамас“

Израелският премиер Бенямин Нетаняху публично отхвърли натиска на Съединените щати за палестинска държава. На пресконференция, излъчена по националната телевизия,...

Ракети бяха изстреляни от Газа към Южен Израел

Ракети бяха изстреляни снощи от Газа към Южен Израел. В отговор израелските сили за отбрана съобщиха, че са унищожили...

Близо 7 000 дка свлачищни райони са картирани чрез геодезически заснемания на процесите в тях. Това са свлачища в гр. Обзор (община Несебър), с. Старо Оряхово (община Долни Чифлик, област Варна), гр. Котел (област Сливен), с. Кобиляне (община Кърджали), с. Мламолово (община Бобов дол, област Кюстендил), с. Глогово (община Тетевен, област Ловеч), с. Гъмзово (община Брегово, област Видин), с. Джулюница (община Лясковец, област В. Търново), с. Сомовит (община Гулянци, област Плевен) и с. Орсоя (община Лом, област Монтана), като на последните три е извършено аерофото заснемане. На всички свлачища е изработен цифров модел и инженерно-геоложка картировка на терена.
На общо 26 свлачищни райони ще бъдат изградени или възстановени контролно-измервателни системи (КИС), съставени от една или комбинация от две или три мониторингови мрежи: стационарни реперни мрежи за геодезически измервания на повърхностните деформации, хидрогеоложки наблюдателни мрежи за установяване режима на подземните води и инклинометрични сондажи за проследяване на деформациите в дълбочина на свлачището, като за част от обектите изграждането или възстановяването на КИС ще бъде съпътствано от инженерно-геоложки проучвания. Данните от измерванията на КИС ще дадат информация за скоростта на движение на свлачищата и ще послужат за извършване на анализи за механизма на развитие и обхвата на протичащите геодинамични процеси.
Дейностите се изпълняват по проект BG16M1OP002-4.003-0003-C03 „Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони”, който се изпълнява от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз и Европейски структурни и инвестиционни фондове.
Основната цел на проекта е изпълнение на превантивни дейности чрез провеждане на инструментален мониторинг и събиране на данни, необходими на компетентните органи за вземане на правилни решения и за предприемане на действия за ранно предупреждение, оповестяване и други превантивни действия за недопускане на бедствени и аварийни ситуации, застрашаващи живота и здравето на хората. Заложено е геозащитните мерки и дейности да бъдат изпълнени по отношение на активни и периодично активни съвременни свлачища, засягащи урбанизирани територии, територии на транспорта, обекти на социалната инфраструктура и техническата инфраструктура. Чрез реализацията на проекта ще се подобри управлението на свлачищния риск, което се основава на обективна оценка и предприемане на действия за намаляването му до приемливи стойности. Набелязването на мерки за борба със свлачищата е в пряка зависимост от опасността, която носят те за населението, техническата инфраструктура, околната среда, историческите и културните паметници и др.
Свлачището в с. Гъмзово, Видинска област е близо 60 дка и се намира над югоизточните покрайнини на селото, като в долната си част е над платното на преминаващия републикански път II 12 – о.п. Видин – Иваново – Брегово – граница Югославия. Започнало е слягане на пътното платно, като по асфалтовата настилка са формирани мрежовидни пукнатини с разтвореност до 2 см. Развитието на свлачищните процеси ще увеличи обхвата на деформацията, при което пряко са застрашени републиканският път, резервоарът за водоснабдяване на селото и други елементи на техническата инфраструктура. Периодичното свличане на земни маси върху платното на пътя пък създава предпоставки за възникването на пътнотранспортни произшествия. В изпълнение на проекта се предвижда поставянето на стационарна реперна мрежа (геодезическа мрежа), опорни репери, хидрогеоложка мрежа, пиезометрични сондажи.
Свлачището в Обзор е с големина близо 70 дка и попада в урбанизираната територия на града, в курортната зона, разположена на югоизток от населеното място и обхваща крайбрежната ивица. Дължината му по направление на движението е около 2000 м и ширина до 85 м. Активните свлачищни процеси започват на около 140 м от края на крайбрежната алея и обхващат цялата носова форма, като свлечените земни маси заедно с дървета и храсти затрупват част от плажната ивица. От свлачищните процеси са разрушени подпорни стени и стълбища, които свързват почивните бази в горната заравнена част на крайбрежния склон и плажната ивица.
Друго голямо свлачище, наблюдавано по проект „Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони”, изпълняван от МРРБ, е това в местността „Пчелина“ във Варна. То е с площ от около 8 дка, като дължината му е над 100-130 м и ширина 80-100 м. Свлачищният отстъп е с височина 1-2 м, оформен е свлачищен вал с височина до 1 м. Скоростта на движение на свличащите се земни маси е около 20-30 см на ден, като за период от три месеца засегнатите терени се придвижват надолу по склона с около 12-15 м.
Общата стойност на проекта е 2 500 924,00 лв. от които 2 125 785,40 лв. са от европейско финансиране, а националното съфинансиране е в размер на 375 138,60 лв.

Други новини

Последни новини

Доц. Наталия Киселова: Остава привкус за политизиране на Конституционния съд

"Остава привкус за политизиране на Конституционния съд, защото колективеният орган решава предимно политически проблеми, заяви доц. Наталия Киселова в ефира на БТВ.

Тагарев: В САЩ обсъдихме разполагането на ПВО и противокорабни ракети у нас

„Обсъждах в САЩ възможностите за разполагането на съюзнически противовъздушни и брегови противокорабни ракетни комплекси за усилване на отбранителните способности на България“. Това...

Нетаняху: Израел няма да спре офанзивата, докато не осъществи целите си за унищожаване на „Хамас“

Израелският премиер Бенямин Нетаняху публично отхвърли натиска на Съединените щати за палестинска държава. На пресконференция, излъчена по националната телевизия,...

Ракети бяха изстреляни от Газа към Южен Израел

Ракети бяха изстреляни снощи от Газа към Южен Израел. В отговор израелските сили за отбрана съобщиха, че са унищожили...

Вили Лилков: Няма управляващи и опозиция в СОС – търсим начин да започнем работа

В момента няма управляващи и опозиция в СОС - ние търсим разумно мнозинство, което казва, че общинският съвет трябва да започне работа,...