вторник, май 21, 2024

„Да запазим Корал“: Още бетон за Черноморието ни по време на бедствие

Трябва да четете

Доц. Наталия Киселова: Остава привкус за политизиране на Конституционния съд

"Остава привкус за политизиране на Конституционния съд, защото колективеният орган решава предимно политически проблеми, заяви доц. Наталия Киселова в ефира на БТВ.

Тагарев: В САЩ обсъдихме разполагането на ПВО и противокорабни ракети у нас

„Обсъждах в САЩ възможностите за разполагането на съюзнически противовъздушни и брегови противокорабни ракетни комплекси за усилване на отбранителните способности на България“. Това...

Нетаняху: Израел няма да спре офанзивата, докато не осъществи целите си за унищожаване на „Хамас“

Израелският премиер Бенямин Нетаняху публично отхвърли натиска на Съединените щати за палестинска държава. На пресконференция, излъчена по националната телевизия,...

Ракети бяха изстреляни от Газа към Южен Израел

Ракети бяха изстреляни снощи от Газа към Южен Израел. В отговор израелските сили за отбрана съобщиха, че са унищожили...

Становище на „Да запазим Корал“ отновно  проект за Изменение на Общия устройствен план (ИОУП)  на Община Царево и Доклад за екологична оценка (ДЕО) и Оценка за съвместимост с целите на Натура 2000 (ДОСВ):

На вниманието на: Г-н Бойко Борисов
Министър-председател на РБ

Копие до:
Община Царево
МРРБ 
МОСВ

Относно: проект за Изменение на Общия устройствен план (ИОУП)  на Община Царево и Доклад за екологична оценка (ДЕО) и Оценка за съвместимост с целите на Натура 2000 (ДОСВ)

Уважаеми г-н Министър – председател,

Уважаеми господа,

На 23 март 2020 г. в страната е приет Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание (ЗМДВИП) от 13 март 2020 г. Обнародван е на 24 март 2020 г. в брой 28 на Държавен вестник от 2020 г.

Съгласно разпоредбата на чл. 3, т. 2 ЗМДВИП спират да текат респективно и сроковете за приемане и процедиране на проект за Изменение на Общия устройствен план (ИОУП)  на Община Царево до отмяна на извънредното положение в страната.

Въпреки горния факт, “Да запазим Корал” изтъква пред институциите и обществото своите аргументи за налагане на мораториум върху ИОУП – Царево и откриване на нова процедура след отмяна на извънредното положение в България, с изцяло преосмислено задание.

Общият устройствен план за дадена територия би трябвало да представлява огледало на усилията на едно общество да насърчи физическото и материално обществено благосъстояние. Такава е исторически заложената му функция. Тази институционална процедура е необходимо да бъде ефективен гарант за въздействие върху социалните и икономическите ни дейности, здравето ни и безпрекословното опазване на околната среда – най висша ценност за човечеството.

Днес в световен план, обществото ни се намира в извънредна ситуация след обявеното от Световната здравна организация състояние на пандемия, причинено от разпространението на вируса SARS-CoV-2 и усложненията произтичащи от него, COVID-19. Намираме продължаването на процедурата по общ устройствен план на община Царево в този и вид и с тези “резултати” за напълно несъстоятелна, неадекватна и дори опасна, както за бъдещето на района, така и за цялата страна. Смятаме, че е необходимо налагане на мораториум върху същата и откриване на нова процедура впоследствие, с изцяло преосмислено задание.

Изтъкваме следните обстоятелства в подкрепа на тезата си:

ОБЩИ НЕПРЕОДОЛИМИ ПРОБЛЕМИ НА АКТУАЛНАТА ПРОЦЕДУРАТА ПО ПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОУП – ЦАРЕВО

 • Дълбоката рецесия е неизбежна. Налице е паника сред хората и спиране на операциите на компаниите в световен мащаб. Според експерти от най-висок ранг развитието на рецесията в продължителна депресия ще се задълбочи от множеството неизпълнени задължения, оставящи непоправими щети. В предприемаческия и строителен сектор това би се изразило в поредица от започнато и недовършено строителство на мащабни инвестиционни проекти, за които в момента се дава поле в проекта за общ устройствен план на общината. Черноморието ни вече е осеяно с подобни недомислици и последиците за облика на крайбрежието ни са катастрофални. Днес е решаващо да не позволим това да продължи.
 • Към днешна дата впечатлението от проекта за ОУП-Царево е като за план, създаден “по мярка” на заложени “на тъмно” инвестиционни намерения на конкретни предприемачи или кръгове на влияние, а не като за глобална концепция и рамка, налагаща висок стандарт и прозрачни гаранции за дългосрочния поминък на местите общности, за модерните природосъобразни норми и тенденции в световния туризъм, включително културен туризъм и в никакъв случай като за рамка, която да гарантира опазването на природата в една от най-ценните ни морски общини. А природата ни, е изключителен капитал за цялата страна, а защо не и предвид историческите събития днес и за тази част на Европа.
 • Продължаване на процедура и приемането на проекта за ИОУП – Царево в този и вид и с тези стратегически “резултати”, по време и след извънредно положение в световен мащаб създава изключителна опасност от спекула, корупционни практики и съдебен хаос и то в момент на силно претоварени институции у нас и извън страната. Предприемаческият сектор е доказал приноса си в световната следвоенна история, като един от най-важните сектори за икономиката и изправянето ѝ на крака, но той трябва да бъде поставен в почтена и бистра законова рамка, при ясна оценка на новата ситуация, пред която светът стои. Ситуация в която има много неизвестни, но със сигурност едно е ясно: опазването на природата и съхраняването на единствените останали оазиси в бетоновата джунгла по нашето Черноморие ще играе водеща роля в развитието на туризма, а от там и в поминъка на местното население. Няма никакви данни така предложения проект за изменение на ОУП да покрива подобни високи критерии, тъкмо напротив.

ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ И ЗАЛОЖЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ В ПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОУП – ЦАРЕВО

 • В плана са налице завишени площи на пясъчни плажове спрямо предимно горския и скалист бряг на общината, 54% увеличаване на застрояването на Синеморец – едно от последните места, крехък баланс, между незрелия инвестиционен климат от 90-те години до днес и деликатно опазена природа. Планът все още предпоставя строителство върху дюни и заменени бивши държавни гори. Плажовете в общината са “нараснали” почти двойно спрямо 2008г., когато са били 344 /триста четиридесет и четири/ декара активна плажна площ, а в сегашния проект площта им вече възлиза на 602 /шестстотин и два декара/. Това увеличение “на хартия” води до увеличаване на капацитета на плажовете от 43 000 /четиридесет и три хиляди/ души до 75 000 /седемдесет и пет хиляди/ души, като дори де факто нивото на урбанизация по така процедирания план е за 140 000 /сто и четиридесет хиляди/ души или три пъти повече от действителния капацитет на плажовете.
 • В проекта се предлага мащабно ново застрояване от 5160/ пет хиляди сто и шестдесет/ декара при условие, че 62% от жилищата в общината в момента са необитаеми. С този подход природата и невероятния пейзаж от Варвара до Резово завинаги ще бъдат увредени и засипани от нови необитаеми сгради или по-страшно, недовършен груб строеж. Както е известно, вече изградените затворени комплекси на север от гр. Царево са собственост основно на чужди граждани, а не на местни жители. Те в голяма степен ограничават конституционно гарантирания достъп на българските граждани до морския бряг. Не е допустимо този модел да се мултиплицира и в южната част на общината. Незаконно е и предвиденото строителство върху площи, заети от дюни, независимо дали те са картирани и отбелязани като такива или това тепърва трябва да се направи, а знаем, че те конституционно принадлежат на държавата.

ЛИПСА НА ЗОНА ЗА СПЕЦИАЛНА УСТРОЙСТВЕНА ЗАЩИТА ОКОЛО ПЛАЖ ЗА ПРИРОДОСЪОБРАЗЕН ТУРИЗЪМ КОРАЛ – МЕСТОСТ С УНИКАЛЕН СТАТУТ В ОБЩИНАТА, ЗА КОЯТА ОЧЕВИДНО ИЗОБЩО НЕ Е ПОМИСЛЕНО

 • Едно от най-ярките доказателства за неадекватността на плана дори извън контекста на международната ситуация, а днес с още по-голяма важност, е липсата на зона на специална устройствена защита около плажа за природосъобразен туризъм “Корал”. С промените в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) от 15.03.2016 г. Народното събрание предприе първи стъпки за запазване на последните незастроени местности по Черноморието, за което Вие, г-н Премиер и Вашата партия имате директен принос като вносители и поддръжници на тази идея.  При приемането на промените бе изтъкната нуждата от “опазване на последните няколко незастроени и незасегнати от безконтролна урбанизация плажове по българското Черноморие”. Основни цели в мотивите на вносителите бяха съхраняванетона останалите няколко “уникални, кътчета природа за идните поколения” и запазването на “биоразнообразието в тези райони, повечето от които попадат в Натура 2000”. Проектът за изменение на ОУП Царево днес е в пълен разрез с тези обществени и далновидни законодателни усилия.
 • Според поредица социологически проучвания близо 90 % от българските граждани считат, че е задължително да има спасени места за природосъобразен туризъм, с рестрикции за строителство. За да бъдат изпълнени целите на направените промени в ЗУЧК, а именно запазване на останалите незастроени местности в полза на все по-търсения в международен план туризъм близо до природата, а днес дори с общочовешка цел, гарантирано ОУП-Царево трябва да предпази от застрояване зоните зад плажовете за природосъобразен туризъм. Без тази втора стъпка, е налице съществен и обоснован риск териториите да бъдат трайно увредени като съответно плажовете не биха могли да изпълняват функцията си, зададена им от ЗУЧК като природосъобразни. Именно това ни предлага ОПУ – Царево днес – гаранция за фактическото унищожаване плаж “Корал” поради строителство в частните имоти, непосредствено граничещи с него.
 • Важно е да отбележим, че поставянето на определени територии частна собственост, под особен статут не представлява прецедент в нашето законодателство. Такива са имотите попадащи в обсега на Закона за защитените територии – национални паркове, резервати и други; имотите попадащи в градски паркове и градини; имоти със специален режим във вододайни зони и други. Частните собственици биха могли и при такъв статут да използват своите имоти за земеделие, и други дейности, които не включват строителство на сгради.Важно е тук да се припомни, че според константната практика на Конституционния съд, свободната стопанска инициатива, на която се основава икономиката на Република България според чл.19, ал.1 от Конституцията и с която традиционно се оправдават частните интереси по отношение на морското крайбрежие, не е от категорията абсолютни права, не може да е основание за накърняване на общи ценности, признати от Конституцията и е допустимо да се ограничава с цел защита на обществения интерес.
 • Тук е момента да подчертаем, че и за двамата инвеститори, с имоти зад плаж “Корал” важи принудителна административна мярка на министерството на околната среда и водите от 2014 г., потвърдена от Върховен административен съд в началото на 2018, която напълно забранява строителство в района. Близо 40 /четиридесет/ строителни разрешения за проектите зад плажа след поредица съдебни производства, отпадат като незаконосъобразни или нищожни. Очевидно ОУП – Царево задава неадекватна рамка, пренебрегваща законовото статукво и силното гражданско внимание в интерес на обществото, а община Царево дава индикации на възприела “себе си” като държава в държавата. Считаме това за недопустимо.
 • Трябва да отчетем и следния важен факт. След експертни действия на “Да запазим Корал” и сезирането на МРРБ, МРРБ доставя на проектанта на ОПУ – Царево актуална цифрова карта на територията на плаж Корал с проектни имоти за всички площи заети от дюни. Поясняваме „проектни“, тъй като към момента кадастралната карта на местността не е изменена и имотите са частни и с действащи ПУП от 2007г. Според ЗУЧК държавата би трябвало да одържави всички площи с дюни и те да станат „изключителна държавна собственост“, каквито са плажовете по кадастрална карта към момента. В обявения ОУП въз основа на изменения в ЗУТ с настоящия Предварителен проект на ИОУПО Царево всички площи заети от дюни в тази местност (в границите на т.н. проектни имоти) са изключени от устройствена зона с право на застрояване (Ок3). Т.е. ПУП не се потвърждават в частта им заета от дюни. Вижда се отпадането на част от устройствена зона Ок-3-1 по границите на проектните имоти с дюни. Предполагаме, че за всички е ясно, че превръщането на тези територии в изключителна държавна собственост предстоят още много стъпки и дейности. Предполагаме също, че и за всеки в ясно колко са подобните случаи за цялата територия на общината, след като за токова ярък пример, уникален със статута си, МРРБ можеше да пропусне да отрази дюните в имотите, ако не беше вниманието и работата на сдружението ни. Така или иначе тази малка стъпка, не е достатъчна за опазването на уникалния плаж, а само потвърждава тезата ни, че ОУП – Царево е необходимо да бъде отложен, с последващо преосмислено задание и нова процедура.

МОРАТОРИУМ ВЪРХУ ПРОЦЕДУРАТА ПО ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН СЕГА, НЕОБИЧАЕН ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ШАНС ЗА СТРАНАТА НИ В БЪДЕЩЕ.

 • Светът днес е поставен пред тежко изпитание. От институциите, които носят отговорността да гарантират бъдещето на обществото зависи буквално съдбата на всеки един от нас, но и на статуквото – такова, каквото го познаваме досега. В утрешният ден човечеството може да се окаже пред бяла страница и какво ще напишем там, се оказва решаващо. Бетон или Природа? Или разумен баланс между двете? Защото в момента почти навсякъде е бетон и това Изменение на ОУП-Царево  утвърждава пълната победа на бетона! Отдава ни се шанс да погледнем над повърхността, да разберем взаимосвързаността на нашия свят, за да можем да продължим. Ето защо задачата на морала и законността днес са неимоверно по–високи от тези, с които сме свикнали, за жалост, вчера.
 • Намираме в мораториума над проекта за изменение на ОУП – Царево изключителен шанс за преосмисляне на цялостното му задание и вдигане на стандарта и нивото на ангажираната експертиза. Само така ще можем наистина задълбочено да анализираме отново, спрямо актуалните житейски и обществени условия характеристиките и състоянието на основните системи в общината. Природата, екологията, демографията, жилищния фонд, икономиката, културното наследство, комуникациите, инфраструктурата, да приложим радикален подход за синтез на проблемите и анализ на рисковете. Това ще ни даде възможност да сме един от първите, изработили план за урбанизация, съобразен с настоящите световни условия. Наричаме това безценен шанс и инвестиция за бъдещето ни.
 • Не на последно място обръщаме внимание на малка фактическа пречка за успешното обществено обсъждане на проекта за общ устройствен план на община Царево, Доклада за екологична оценка, Доклада за оценка на съвместимостта и всички приложения към тях, предвидени за 13.04.2020 г. от 17:30 часа в залата на читалище „Георги Кондолов“, гр. Царево. За така предвиденото събитие категорично има заявен голям обществен интерес за присъствие, но към настоящата ситуация на извънредно положение, такова не би било възможно и сдружението ни несъмнено ще сезира в тази връзка кризисния щаб. Липсва обява на сайта на общината за отмяна на събитието, както и във връзка с факта, че срокът за провеждане на консултации по екологичната оценка на проект за Изменение на Общ устройствен план (ИОУП) на Община Царево е спрял да тече с въвеждане на извънредното положение в страната.

Г-н Премиер, очакваме от Вас и от поверените Ви отговорни работещи институции в страната, незабавна реакция във връзка с проекта за ИОУП – Царево, изричен мораториум и стартиране впоследствие на нова процедура по изменение на плана с  преосмислено задание.

Отговорността ни към бъдещите поколения у нас и светът, в който живеем днес е още по-висока и се надяваме всички ние да го осъзнаваме. Единствено заедно може да намерим баланса и да продължим напред в тези трудни времена!

С уважение,
Атанас Русев
Да запазим Корал

Други новини

Последни новини

Доц. Наталия Киселова: Остава привкус за политизиране на Конституционния съд

"Остава привкус за политизиране на Конституционния съд, защото колективеният орган решава предимно политически проблеми, заяви доц. Наталия Киселова в ефира на БТВ.

Тагарев: В САЩ обсъдихме разполагането на ПВО и противокорабни ракети у нас

„Обсъждах в САЩ възможностите за разполагането на съюзнически противовъздушни и брегови противокорабни ракетни комплекси за усилване на отбранителните способности на България“. Това...

Нетаняху: Израел няма да спре офанзивата, докато не осъществи целите си за унищожаване на „Хамас“

Израелският премиер Бенямин Нетаняху публично отхвърли натиска на Съединените щати за палестинска държава. На пресконференция, излъчена по националната телевизия,...

Ракети бяха изстреляни от Газа към Южен Израел

Ракети бяха изстреляни снощи от Газа към Южен Израел. В отговор израелските сили за отбрана съобщиха, че са унищожили...

Вили Лилков: Няма управляващи и опозиция в СОС – търсим начин да започнем работа

В момента няма управляващи и опозиция в СОС - ние търсим разумно мнозинство, което казва, че общинският съвет трябва да започне работа,...