четвъртък, ноември 30, 2023

Петър Тодоров е новият изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Национален филмов център”

Трябва да четете

Радан Кънев: Познавам много добре Борисов, за да знам, че си играе

„Отговорността на Бойко Борисов става голяма. Той е опитен играч, не става дума за наиграване. Дърпа стола под краката на бъдещия си...

Поскъпването на храните е с 2,5% в сравнение с миналата година

Цените на хранителните продукти бавно и без много шум продължават да вървят нагоре. За последната седмица се наблюдава поскъпване при краставиците и...

Зам.-министър Ренета Колева участва във форум за бъдещето на водородната икономика

България има ясно изразена дългосрочна амбиция за увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници в енергийния микс, в това число на водород...

Заради уран: Ограничава се ползването на вода за пиене в Харманли

Ограничава се ползването на питейна вода в Харманли и селата Надежден и Остър камък в общината заради установени отклонения в качеството ѝ,...

След проведен конкурс за изпълнителен директор на ИА „Национален филмов център“ и съгласно Закона за филмовата индустрия, Петър Тодоров е избраният кандидат за срок от 5 години.

Петър Тодоров завършва Философския факултет със специалност „Политология“ и е магистър по „Европеистика” със специалност „Е-Европа” на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Има специализации и в областта на управлението на независими киносалони в Италия и Франция. Участва в редица проекти от последните години с ключово значение за кино културата в България, насочени към независимите киносалони и организацията и управлението на международни кинофестивали. С над 23 години опит във филмовата индустрия във всичките й аспекти: производство, разпространение, промоция и показ на филми в Република България, както и в организация на международни кинофестивали. Той е филмов продуцент, разпространител на европейски пълнометражни и късометражни игрални и документални филми. Експерт в управлението на киносалони и в ръководството и управлението на проекти. Работил е в първото мултиплексно кино в град София и упражнявал продуцентска дейност повече от 7 години. Външен експерт на програма „Eurimages“ към Съвета на Европа и външен експерт на Европейската комисия в Образователна и културна програма – “Creative Europe”. Владее английски и руски език.

 „Идвам със знанията, опита, енергията и желанието си да работя за това средствата, зависещи от Националния филмов център, да бъдат справедливо разпределени към всички от филмопроизводството през разпространението, фестивалите, промоцията и показа на филми, както и да има по-голям контрол за тяхното разходване.”, споделя Петър Тодоров. „Първите задачи, с които ще се заема, са връщане към нормално функциониране на Филмовия център, изготвянето на нов Устройствен правилник и на 5-годишна Национална програма за развитие на българската филмова индустрияЦелта ми е Агенцията да заличава съществуващите разделителни линии, вратите й да бъдат широко отворени за всеки, който има нужда от съдействие. Личната ми амбиция е българската филмова индустрия да бъде изведена до нива на съпоставими по размер на нашия пазар европейски филмови индустрии.“, добавя новият директор на ИА „Национален филмов център”.

Конкурсът за длъжността „Изпълнителен директор“ на ИА „Национален филмов център” бе обявен със Заповед № РД16-64/01.07.2021 г. на министъра на културата, на основание чл. 90, ал. 1 и ал. 2 и чл. 91 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 7, ал. 2 от Закона за филмовата индустрия.

Обявата с изискванията към кандидатите и реда за провеждане на конкурса, както и съобщенията, свързани с него, са публикувани на сайта на Министерство на културата, а обявата – и в един централен ежедневник. Документи за участие са подадени от четирима кандидати, като трима от тях са допуснати до участие в конкурса – Александър Ангелов, Петър Тодоров и Ваня Стоянова, а един не е допуснат, тъй като не е отговарял на изискванията в обявата.

Кандидатите представиха своите концепции на 7.02.2022 г. пред 7-членна комисия, в състава на която влизаха четирима външни експерти – представители на филмовата общност, както и трима експерти от Министерство на културата – представители на дирекции „Правно-нормативна дейност и обществени поръчки“, „Бюджет и финансово-счетоводни дейности“ и на „Сценични изкуства и художествено образование“.

Съгласно утвърдените от министъра на културата Правила за провеждането на конкурса концепцията на всеки участник бе отваряна непосредствено преди явяването му пред комисията. Всеки член на комисията получи в запечатан плик представената при кандидатстване концепция, отвори плика и се запозна с текста й. След като всички членове на комисията прочетоха концепцията, всеки от явилите се кандидати бе поканен за събеседване по нея. При провеждането на събеседването комисията предоставя възможност на кандидата да представи устно разработената от него концепция за развитието на ИА „Национален филмов център“ и да допълни факти и обстоятелства, които не е успял да отрази в нея.

Съгласно чл. 5, ал. 1 от Правилата за провеждане на конкурс за длъжността „Изпълнителен директор“ на Изпълнителна агенция „Национален филмов център“ – София, утвърдени със Заповед № РД09-60/28.01.2022 г. на министъра на културата, за успешно издържал конкурса се счита кандидат, който е събрал не по-малко от 2/3 от максималния брой точки по оценъчните карти по чл. 4, ал. 4, а именно 2/3 от 540 точки = 360 точки.

Съгласно правилата и Закона за филмовата индустрия конкурсната процедура е достъпна на запис на интернет-страницата на Министерство на културата след нейното приключване, каквато е практиката с всички конкурси в Министерство на културата.

Други новини

Последни новини

Радан Кънев: Познавам много добре Борисов, за да знам, че си играе

„Отговорността на Бойко Борисов става голяма. Той е опитен играч, не става дума за наиграване. Дърпа стола под краката на бъдещия си...

Поскъпването на храните е с 2,5% в сравнение с миналата година

Цените на хранителните продукти бавно и без много шум продължават да вървят нагоре. За последната седмица се наблюдава поскъпване при краставиците и...

Зам.-министър Ренета Колева участва във форум за бъдещето на водородната икономика

България има ясно изразена дългосрочна амбиция за увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници в енергийния микс, в това число на водород...

Заради уран: Ограничава се ползването на вода за пиене в Харманли

Ограничава се ползването на питейна вода в Харманли и селата Надежден и Остър камък в общината заради установени отклонения в качеството ѝ,...

Промените, носени от новия закон за етажна собственост

Дали гарантират тези цели - не бих казал, че мога да потвърдя отсега, но върху този законопроект беше работено близо 5 години....